Zbyt późne rozpoczęcie hamowania spadochronu Nawigator 220 nr 220-000157 782/08

Data zdarzenia: 
4 October, 2008 - 14:00

Lokalizacja

Poland
52° 34' 26.4" N, 20° 52' 17.9004" E

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Nawigator 220
Znaki rejestracyjne: 220-000157

Numer akt: 782/08

Powiązane raporty: Brak

ZałącznikWielkość
2008_782_RK_TK.pdf58.69 KB
comments powered by Disqus