Zdarzenie lotnicze na lotnisku EPWA podczas wypychania samolotu Embraer 170 2015/14

Data zdarzenia: 
7 November, 2014 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

lotnisko im. F. Chopina w Warszawie (EPWA)
Poland
52° 9' 56.9988" N, 20° 58' 1.9992" E

 Opis: Pojazd obsługi handlingowej jadąc drogą serwisową zajechał drogę samolotowi wypychanemu ze stanowiska nr 20 na drogę do kołowania M3. Spowodowało to konieczność gwałtownego zatrzymania operacji wypychania w celu uniknięcia kolizji. O incydencie poinformowano organ kontroli ruchu lotniczego. Nikt z pasażerów samolotu ani załogi nie odniósł obrażeń. Zgodnie z zapisami „Instrukcji ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku Chopina w Warszawie” (INOP-IRPP) na pojeździe wypychającym włączone były światła błyskowe a na samolocie światła antykolizyjne, co jest sygnałem dla pozostałych użytkowników ruchu, że rozpoczyna się lub trwa operacja wypychania samolotu. W tych okolicznościach kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność. Prawidłowa reakcja pracowników obsługi naziemnej polegająca na wstrzymaniu wypychania samolotu zapobiegła kolizji z samochodem. Kierujący pojazdem posiadał ważne zezwolenie uprawniające do kierowania pojazdami na płycie postojowej samolotów. Ponieważ było to jego pierwsze wykroczenie Nadzór Ruchu Kołowego ograniczył się do pouczenia go na temat zasad bezpieczeństwa w polu ruchu naziemnego

Miejsce zdarzenia: lotnisko im. F. Chopina w Warszawie (EPWA)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Embraer 170

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 2015/14

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2014_2015_u.pdf155.79 KB
comments powered by Disqus