Utrata możliwości sterowania podwoziem przednim samolotu PZL M-20 Moewa SP-MXA podczas kołowania 126/06

Data zdarzenia: 
9 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 35' 29.2668" N, 14° 53' 51.2448" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 126/06

Miejsce zdarzenia: lotnisko Szczecin - Goleniów (EPSC)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot PZL M-20 Mewa
Znaki rejestracyjne: SP-MXA

Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu, polegającego na utracie możliwości
sterowania podwoziem przednim podczas kołowania, było uszkodzenie elementów
sterowania podwoziem przednim, spowodowane zbyt silnym skręceniem podwozia w
prawo podczas wyhangarowywania samolotu.

Okolicznościami sprzyjającymi wystąpieniu zdarzenia były:
1. Ogólne zużycie eksploatacyjne mechanizmu chowania i wypuszczania przedniego podwozia
wskutek częstego kołowania i manewrów na nierównych i nieutwardzonych
nawierzchniach,
2. Nieodpowiednia regulacja mechanizmu chowania i wypuszczania przedniego podwozia
wskutek nie dostosowania obsługi do warunków użytkowania podwozia.

Zalecenia profilaktyczne:
Zaleceń profilaktycznych Komisja nie formułuje ze względu na wycofanie samolotu z eksploatacji.

ZałącznikWielkość
2006_126_U.pdf60.54 KB
comments powered by Disqus