Uchwała dot. wypadku pilota pod wpływem alkoholu na motolotni Pipistrel-Hazard AP-MRAZ 272/04

Data zdarzenia: 
9 October, 2004 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Piastów
Poland
51° 28' 36.246" N, 21° 5' 50.7084" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 272/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Radom - Piastów (EPRP)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia Pipistrel-Hazard
Znaki rejestracyjne: AP-MRAZ

Przyczyna incydentu:
Przyczyną wypadku lotniczego motolotni Pipistrel-Hazard, znaki rozpoznawcze AP-MRAZ, było podjęcie przez pilota lotu w stanie nietrzeźwym, a w trakcie lotu zaczepienie końcówką lewego skrzydła płaszczyznę lotniska podczas wykonywania gwałtownego manewru przy ziemi.

Okolicznością sprzyjającą był fakt nie zwrócenia mu uwagi na nieprawidłowość postępowania przez żadną z osób kontaktujących sie z nim bezpośrednio przed lotem i znających jego stan psychofizyczny; wśród osób tych znajdowali się również piloci Sekcji Motolotniowej Aeroklubu Radomskiego.

Zalecenia profilaktyczne:
1) omówić wypadek z pilotami motolotniowymi zrzeszonymi w Aeroklubach w kontekście "zero tolerancji dla alkoholu przed lotem"
2) w szkolenie motolotniowe wprowadzić obowiązkowe zajęcia na temat "Wpływ alkoholu na sprawność psychofizyczną pilota podczas lotu"

ZałącznikWielkość
Uchwała1.28 MB
comments powered by Disqus