Przeciążenia spowodowane turbulencjami w locie rejsowym samolotu B737-500 31/05

Data zdarzenia: 
11 April, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 31/05

Miejsce zdarzenia:
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Boeing 737-500
Znaki rejestracyjne: SP-LKC

Przyczyna incydentu:
Wystąpienie przeciążeń (od 1,21g do 0,7g i następnie do 1,03g) spowodowanych niespodziewanym wejściem samolotu w obszar turbulencji podczas zniżania.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zapoznać z przebiegiem zdarzenia i jego skutkami personel latający i pokładowy PLL LOT SA.
2. Dostosować serwis pokładowy do czasu trwania lotu z uwzględnieniem ograniczeń opisanych w dokumentacji operacyjnej PLL LOT SA, w celu wyeliminowania negatywnego wpływu tego serwisu na bezpieczeństwo pasażerów i personelu pokładowego.

ZałącznikWielkość
2005_31_U.pdf56.94 KB
comments powered by Disqus