Niedokładne umieszczenie luzu linki sterowniczej na taśmie nośnej spadochronu Sabre 150 253/08

Data zdarzenia: 
16 May, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 26.4" N, 20° 52' 17.9004" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 253/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Sabre 150
Znaki rejestracyjne: Brak.

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobnie niedokładne umieszczenie luzu linki sterowniczej na taśmie nośnej. Doprowadziło to do przejścia nadmiaru linki sterowniczej (pomiędzy „łezką”, a uchwytem) ponad uchwytem sterowniczym, co spowodowało podczas odhamowywania spadochronu zadzierzgnięcie tej linki na taśmie nośnej i jej zablokowanie.

Zalecenia profilaktyczne:
Podczas składania spadochronów do skoku, nadmiar linek sterowniczych składać dokładnie i umieszczać w miejscach określonych w instrukcji składania spadochronu.

ZałącznikWielkość
2008_253_U.pdf45.1 KB
comments powered by Disqus