Otwarcie w niewłaściwej pozycji przy zwiększonej prędkości spadania spadochronu Mars-291 73/06

Data zdarzenia: 
29 April, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 6' 35.8488" N, 22° 1' 8.4" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 73/06

Miejsce zdarzenia: Rzeszów-Jasionka
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars-291
Znaki rejestracyjne: Brak

Przyczyna incydentu:
1. Nie otworzenie spadochrony w zalecanym czasie opóźnienia (do 3 s), spowodowane najprawdopodobniej stresem wywołanym wykonywaniem pierwszego skoku z samodzoelnym (na uchwyt) otwarciem.
2. Przyjęcie i utrzymywanie niewłaściwej pozycji w trakcie spadania, co doprpwadziło do znacznego zwiększenia prędkości ucznia-skoczka.
3. Utrata przytomności ucznia-skoczna wskutek dużego przeciążenia przy otwarciu spadochronu w niewłaściwej pozycji przy zwiększonej prędkości spadania.
4. Zainicjowanie otwarcia spadochronu w niewłaściwej pozycji, co doprowadziło do zakłócenia procesu otwarcia sdpadochronu głównego, zablokowania slajdera i uniemożliwiło prawidłowe napełnienie się czaszy.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

ZałącznikWielkość
2006_73_U.pdf96.71 KB
comments powered by Disqus