Zbyt gwałtowne ruchy sterem głębokości podczas startu szybowca SZD-30 Pirat SP-3131 za samolotem 191/05

Data zdarzenia: 
30 August, 2005 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 6' 8.2584" N, 23° 10' 32.9916" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 191/05

Miejsce zdarzenia: lotnisko Białystok (EPBK)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-30 Pirat C
Znaki rejestracyjne: SP-3131

Przyczyna incydentu:
Zbyt gwałtowne ruchy sterem głębokości podczas startu szybowca za samolotem.

Zalecenia profilaktyczne:

PKBWL akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne:
Przeprowadzono posiedzenie Zespołu BL Aeroklubu Białostockiego /w załączniku kopia
z przebiegu posiedzenia BL z dnia 30.08.2005/, na którym wystosowano środki zapobiegawcze
i profilaktyczne. Zwrócono uwagę instruktorom na szczegółowe przećwiczenie i sprawdzenie
umiejętności reagowania w sytuacjach niebezpiecznych na holu w trakcie realizacji procesu
szkolenia. Ponad to wprowadzono następujące zalecenia: a) przed laszowaniem na szybowiec
„Pirat” uczniowie – piloci, którzy szkolili się podstawowo na szybowcach typu „Puchacz”
wykonują co najmniej jeden lot na szybowcu typu „Bocian”. b) w uzasadnionych przypadkach
przed laszowaniem na pierwszy szybowiec jednosterowy, uczeń-pilot powinien wykonać kilka
startów i lądowań w utrudnionych warunkach (boczny wiatr, turbulencja, itp.) na szybowcu
dwusterowym innym niż wykorzystywany do szkolenia podstawowego z instruktorem
kontrolującym prawidłowość pilotażu i zachowanie ucznia-pilota na nowym typie statku
powietrznego. Omówiono zaistniały incydent z całym personelem latającym Aeroklubu
Białostockiego.

oraz zaproponowane uwagi:
Uczulono instruktorów na szczegółowe przećwiczenie i sprawdzenie umiejętności reagowania
w sytuacjach niebezpiecznych na holu w trakcie realizacji procesu szkolenia.

ZałącznikWielkość
2005_191_U.pdf63.25 KB
comments powered by Disqus