Zdarzenie lotnicze podczas wypychania ze stanowiska postojowego samolotu Boeing 737-400 1314/12

Data zdarzenia: 
30 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

lotnisko im. F. Chopina w Warszawie (EPWA)
Poland
52° 9' 56.9988" N, 20° 58' 1.9992" E

 Opis: Po zakończonej obsłudze rejsu, koordynator rejsu otrzymał zgodę na wypychanie samolotu ze stanowiska 20 na drogę do kołowania „M”. Zgoda zawierała zastrzeżenie, że ma to być tzw. „short push”z uwagi na wydaną w tym samym czasie zgodę na wypychanie innego samolotu z sąsiedniego stanowiska postojowego (19). Jednocześnie ze stanowiska postojowego nr 22 był również wypychany samolot na tę samą drogę do kołowania. W rezultacie odległość pomiędzy wypychanym samolotem ze stanowiska 22 a samolotem wypychanym ze stanowiska 20 zmniejszyła się poniżej szerokości jednego stanowiska postojowego. Po uruchomieniu silników przez samolot wypchnięty ze stanowiska 22 koordynator rejsu samolotu wypchniętego ze stanowiska 20 znalazł się w strefie oddziaływania gazów wylotowych.

Miejsce zdarzenia: lotnisko im. F. Chopina w Warszawie (EPWA)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Boeing 737-400

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 1314/12

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2012_1314_rk.pdf250.42 KB
comments powered by Disqus