FENIKS

Lądowanie na nierówności terenowej spadochronu L-1 Feniks 176/06

Data zdarzenia: 
9 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 176/06

Miejsce zdarzenia: Inowrocław - park uzdrowiskowy
Państwo: Polska

Zdarzenie lotnicze spadochronu L-1 Feniks 96/06

Data zdarzenia: 
13 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 96/06

Miejsce zdarzenia: Olsztyn-Dajtki
Państwo: Polska