PSW4

Złamanie płozy ogonowej śmigłowca PZL SW-4 SP-SSW wskutek wahań podłużnych płatowca pdczas lądowania 312/10

Data zdarzenia: 
13 April, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 312/10

Miejsce zdarzenia: Śmiłowo k/Piły
Państwo: Polska