Zdarzenia lotnicze na samolotach EMBRAER E170-100 i E170-200 0055/07

Opis: Podczas użytkowania samolotów EMBRAER E170-100/200 załogi samolotów wielokrotnie w latach 2007-2012 obserwowały występowanie komunikatów SLAT FAIL w różnych fazach lotów, w szczególności podczas chowania i wypuszczania slotów (fazy startu i lądowania). Komunikat SLAT FAIL wymuszał wykonanie stosownej listy kontrolnej podczas lotu i przerwanie lub wydłużenie podejścia, a dalej w efekcie zablokowania slotów zwiększenie prędkości podejścia i lądowanie w ograniczonej konfiguracją samolotu.
Zgodnie z dokumentacją producenta samolotu działania obsługi naziemnej początkowo ograniczały się wielokrotnie do resetowania układu slotów, co doraźnie przywracało sprawność samolotów. Jednak pod wpływem prowadzonego przez Producenta monitoringu samolotów (Aircraft Integrity Monitoring for Embraer-170) przy współpracy z różnymi Operatorami oraz wymianie informacji w ramach spotkań roboczych i konferencji bezpieczeństwa lotniczego opracowane zostały biuletyny obsługowe (Service Bulletin), które poprawiały niezawodność układu slotów. Operator samolotów sukcesywnie wprowadzał do stosowania kolejne SB. Po wprowadzeniu SB na flotę samolotów EMBRAER E170-100/200 częstotliwość występowania usterki SLAT FAIL zmniejszyła się.

Miejsce zdarzenia: 

Państwo:

Rodzaj i typ statku powietrznego: EMBRAER E170-100 i E170-200

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 0055/07

Powiązane raporty: 0259/07, 0435/07, 0017/08, 0023/08, 0247/08, 0369/08, 0384/08, 0389/08, 0395/08, 0413/08, 0528/08, 0832/08, 0642/09, 0216/10, 0283/10, 1173/10, 0006/11, 0045/11, 0062/11, 0333/11, 0526/11, 0533/11, 0830/11, 1182/11, 0512/12

ZałącznikWielkość
2007_0055_u.pdf264.26 KB
comments powered by Disqus