Gwałtowne przechylenie z utratą wysokości samolotu Jetstream 32 SP-KWF 211/10

Data zdarzenia: 
11 March, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Warszawa
Poland
52° 10' 4.2708" N, 20° 57' 33.7752" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 211/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Jetstream 32 / samolot MD11
Znaki rejestracyjne: SP-KWF / -

Przyczyna incydentu:
Wejście samolotu JS-32 w końcówkę śladu aerodynamicznego poprzedzającego go samolotu
MD11, pomimo zachowania właściwych separacji radarowych przez kontrolera ruchu lotniczego.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu incydentu mógł być fakt, że masa samolotu JS-32
(7350 kg) jest na granicy klasyfikacji pomiędzy ŚREDNI (M) a LEKKI (L) (7000 kg)
w odniesieniu do turbulencji w śladzie aerodynamicznym.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje zalecenia profilaktyczne sformułowane przez podmioty badające
zdarzenie i polegające na:

PAŻP: Raport końcowy i materiały multimedialne przekazać do Ośrodka Szkolenia Lotniczego
w celu ich wykorzystania w trakcie prowadzonych szkoleń dla kandydatów/kontrolerów ruchu
lotniczego.

JETAIR Sp. z o.o.: O zaistniałym zdarzeniu poinformowano załogi JETAIR.

Ponadto, Komisja proponuje zwrócić kontrolerom ruchu lotniczego uwagę na
występowanie statków powietrznych, których kategoryzacja w odniesieniu do turbulencji
w śladzie aerodynamicznym jest na granicy takiego podziału oraz uwzględnieniu tego
w procesie zapewniania im separacji.

ZałącznikWielkość
2010_211_U.pdf61.23 KB
comments powered by Disqus