Zbyt gwałtowne wykonywanie akropacji przez skoczków na spadochronach PD lightning 160 651/09