Pęknięcia głowic silnika samolotu Cessna 152 SP-FZW powodujące spadek mocy i wymuszające lądowania awaryjne 401/07 438/07

Data zdarzenia: 
15 September, 2007 - 14:49

Lokalizacja

Poland
53° 37' 7.7052" N, 20° 3' 30.456" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 401/07 / 438/07

Miejsce zdarzenia: Szydlak k/Ostródy / lotnisko Elbląg (EPEL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 152
Znaki rejestracyjne: SP-FZW

Przyczyną poważnych incydentów lotniczych było:
Pęknięcie głowic cylindrów prowadzące do utraty mocy uniemożliwiającej lot poziomy, co
wymusiło lądowania awaryjne. Pęknięcie głowic spowodowane zostało wadami
materiałowymi powstałymi na etapie produkcji. W zdarzeniu 438/07 pęknięcie głowicy
cylindra spowodowało wypadnięcie świecy.

Okolicznością sprzyjającą była:
Niezgodna z dokumentacją i nie wpisana do Książki silnika naprawa silnika, która przyspieszyła
moment pojawienia się pęknięć głowic cylindrów.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi
w trakcie badania zdarzenia materiałami proponuje wprowadzenie następujących zaleceń
profilaktycznych:
1. Powiadomić NTSB i EASA o zaistniałych zdarzeniach i przesłać sprawozdanie z badań na
Politechnice Śląskiej.
2. ULC: powiadomić o zdarzeniu wszystkie organizacje wykonujące w Polsce remonty silników
Lycoming.

Komentarz PKBWL:
1. PKBWL zwraca uwagę, że wykonywanie napraw w nieautoryzowanych organizacjach
obsługowych i niezgodnie z dokumentacją może prowadzić do tragicznych następstw.
2. Przypadek pęknięcia cylindra silnika O-235 z powodu wad materiałowych wystąpił również
w zdarzeniu nr 11/07.

ZałącznikWielkość
2007_401_438_U.pdf62.42 KB
comments powered by Disqus