Praca w powietrzu

Uderzenie ptaka w prawy silnik samolotu Piper PA-31-310 SP-FPK podczas startu 789/09

Data zdarzenia: 
19 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 789/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Rzeszów - Jasionka (EPRZ)
Państwo: Polska