Obsługa techniczna

Zdarzenie śmigłowca W3AS na terenie organizacji obsługowej w Świdniku 596/11

Data zdarzenia: 
3 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie smarowania wentylatora (planowa obsługa techniczna co 600 godzin lub co dwa lata) stwierdzono brak możliwości przejścia smaru przez łożysko i ukazania się w przednim otworze kontrolnym

Zdarzenie samolotu PZL-101A GAWRON SP-CKK na lotnisku Lublin0Radawiec 1161/11

Data zdarzenia: 
4 September, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas przeglądu polotowego mechanik stwierdził brak możliwości otwarcia prawych drzwi kabiny oraz pęknięcie płóciennego obramowania prawej przedniej szyby kabiny i wiatrochronu.