Obsługa polotowa

Zdarzenie lotnicze podczas przeglądu samolotu Piper PA-46-350P Malibu Mirage SP-NAZ 1959/14

Data zdarzenia: 
29 October, 2014 - 09:30

 Opis: Podczas wykonania planowych czynności obsługowych (przeglądu po 50 h lotu) doszło do częściowego złożenia się goleni podwozia przedniego i do kontaktu końcówek łopat zatrzymującego

Próba ukrycia wady części samolotu Boeing 737-400 wykryta podczas planowej wymiany podwozia 906/14

Data zdarzenia: 
23 June, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas planowej wymiany podwozia, po zdemontowaniu lewego podwozia głównego, personel obsługowy stwierdził korozję ukrytą pod grubą, łuszczącą się warstwą farby oraz warstwą gumowego u

Pęknięcie resoru podwozia głównego w samolocie Extra 300 1305/14

Data zdarzenia: 
5 August, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 5.08.2014 pilot z odpowiednimi uprawnieniami wykonywał loty treningowe. Po wykonaniu trzeciego lądowania stwierdził znaczne przechylenie samolotu na lewe skrzydło.

Uszkodzenie prądorozrusznika podczas obsługi polotowej w śmigłowcu EC 135 P2+ 1095/14

Data zdarzenia: 
15 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Po zakończonym dyżurze HEMS na śmigłowcu wykonano planowe mycie sprężarek. Do śmigłowca zostało podłączone naziemne źródło zasilania GPU.

Niewłaściwe ustawienie klap w stosunku do założonych prędkości do startu samolotu Boeing 737 - 400 6/14

Data zdarzenia: 
2 January, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Wykonując przegląd po locie personel techniczny zauważył ślady przytarcia na maszcie drenażowym tylnej toalety oraz przytarcie na płozie ogonowej.

Plamy krwi na krawędzi natarcia lewego skrzydła samolotu Boeing 737-800 612/14

Data zdarzenia: 
16 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Po wylądowaniu i zakołowaniu samolotu na stanowisko postojowe stwierdzono na krawędzi natarcia lewego skrzydła dwie plamy krwi bez uszkodzenia powierzchni.

Dym wydobywający się z silnika po wylądowaniu i zakołowaniu na stanowisko postojowe samolotu SAAB-340A 1976/13

Data zdarzenia: 
31 December, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Po wylądowaniu i zakołowaniu na stanowisko postojowe załoga przystąpiła do wyłączania silników.

Przebicie elektryczne między elementami grzewczymi powodem wymiany krawędzi natarcia skrzydła w samolocie Piaggio 180 Avanti II 137/14

Data zdarzenia: 
30 January, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie wykonywania przeglądu polotowego, po wykonaniu planowanego transportu sanitarnego, dowódca załogi stwierdził niewielkie pęknięcie powłoki lakierniczej na krawędzi natarcia lewego sk

Zdarzenie śmigłowca MI-2PLUS podczas przeglądu na lotnisku Warszawa-Babice 547/07

Data zdarzenia: 
27 October, 2007 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas przeglądu po locie mechanik wykrył uszkodzenie pierścienia gumowo-metalowego wewnętrznego mocowania prawego silnika GTD-350, polegające na całkowitej destrukcji części gumowej, co spowod