Obsługa polotowa

Zdarzenie śmigłowca EC 145 SP-HIL na lotnisku Warszawa-Babice 905/09

Data zdarzenia: 
12 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Opis: Przyczyną incydentu polegającego na uszkodzeniach łopatek sprężarek lewego i prawego
silnika wykrytych w trakcie wykonywania obsługi planowej było zassanie ciała obcego

Zdarzenie samolotu CESSNA 152 SP-KAK na lotnisku Zielona Góra-Przylep

Data zdarzenia: 
29 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Załoga w składzie instruktor pilot – uczeń pilot wystartowała do 30 minutowego lotu szkolnego,
nadlotniskowwego. Po wykonanym locie załoga zakołowała pod hangar i wyłączyła silnik.

Zdarzenie szybowca SZD-42-2 JANTAR 2B SP-3062 205/03

Data zdarzenia: 
4 May, 2003 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas oględzin szybowca w hangarze mechanik stwierdził uszkodzenie prawego skrzydła.
Szybowiec został skierowany do certyfikowanego warsztatu gdzie stwierdzono rozszczelnienie

Zdarzenie samolotu PA-34 OE-FSM na lotnisku Poznań-Ławica 52/05

Data zdarzenia: 
3 May, 2005 (godzina nieokreślona)

Opis: Po lądowaniu na lotnisku EPPO pilot zgłosił problem z podwoziem oraz brak możliwości
kołowania. Po przeprowadzeniu oględzin samolotu na DS, stwierdzono pęknięcie opony koła