Brak obrażeń skoczka

Zablokowanie pilocika w kieszonce podczas próby otwarcia czaszy głównej spadochronu Mars II PD-235 165/06

Data zdarzenia: 
7 July, 2006 - 20:35

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Incydentu Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars II

Zaburzenie procesu otwarcia spadochronu głównego Falcon 300 162/06

Data zdarzenia: 
25 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 162/06

Miejsce zdarzenia: Opole
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Falcon 300

Zbyt trudne, w stosunku do uniejętności ucznia-skoczna, warunki meteorologiczne podczas soku ze spadochronem Arrow 151/06

Data zdarzenia: 
2 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 151/06

Miejsce zdarzenia: Jelenia Góra
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Arrow

Błąd w technice układania spadochronu Crossfire-2 139 146/06

Data zdarzenia: 
25 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 146/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Nieprawidłowe zapięcie taśmy udowej lub niewłaściwy stan techniczny uprzęży spadochronu Spectre-170 136/06

Data zdarzenia: 
17 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 136/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Błąd techniki lądowania ze spadochronem Springo-120 134/06

Data zdarzenia: 
17 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 134/06

Miejsce zdarzenia: Przasnysz
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Springo-120

Samoczynne odblokowanie się uchwytu sterowniczego i szybkie obroty czaszy spadochronu PD-300 515/10

Data zdarzenia: 
5 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 515/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Pruszcz Gdański (EPPR)
Państwo: Polska

Nierównomierne napełnienie czaszy i zakleszczenie linek nośnych padochronu Sabre2 190 507/10

Data zdarzenia: 
29 May, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 507/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Spóźnione otwarcie czaszy głownej spadochronu Drakkar i automatyczne otwarcie zapasowej 501/10

Data zdarzenia: 
5 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 501/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gliwice - Trynek (EPGL)
Państwo: Polska

Przyssanie pilocika czaszy głównej spadochronu Sabre 170 za ciałem skoczka 379/10

Data zdarzenia: 
9 May, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 379/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radaiec (EPLR)
Państwo: Polska