Brak obrażeń skoczka

Skręcenie linek po otwarciu czaszy głownej spadochronu Raptor 150 378/10

Data zdarzenia: 
8 May, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 378/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Toruń - Bielany (EPTO)
Państwo: Polska

Błąd układania spadochronu Triathlon 175 powodujący zablokowanie otwarcia czaszy 377/10

Data zdarzenia: 
8 May, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 377/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych i twist czaszy spadochronu Xaos 27-88 346/10

Data zdarzenia: 
1 May, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 346/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Zablokowanie procesu otwarcia spadochronu Arrow 123/06

Data zdarzenia: 
10 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 123/06

Miejsce zdarzenia: Jelenia Góra
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Arrow

Błąd ucznia-skoczka podczas procesu otwarcia spadochronu Mars 330 114/06

Data zdarzenia: 
20 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 114/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Odkształcenie podczas zapinania sztywnego wyłogu pokrowca spadochronu Laser-280 111/06

Data zdarzenia: 
24 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 111/06

Miejsce zdarzenia: Rybnik Gotartowice
Państwo: Polska

Niewłaściwe przygotowanie do skoku spadochronu Mars 330 110/06

Data zdarzenia: 
27 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 110/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Zablokowanie procesu otwarcia czaszy głównej spadochronu Sabre 150 97/06

Data zdarzenia: 
13 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 97/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Lądowanie w obszarze turbulencji spadochronu PD Stiletto-135 63/06

Data zdarzenia: 
16 April, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 63/06

Miejsce zdarzenia: Michałków
Państwo: Polska