Brak obrażeń skoczka

Skręcenie linek nośnych podczas procesu otwarcia czaszy spadochronu głównego Crossfire 139 272/06

Data zdarzenia: 
2 September, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 272/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niewłaściwa pozycja ciała ucznia-skoczka i zakłócenie procesu otwarcia spadochronu Arrow-230 263/06

Data zdarzenia: 
26 August, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 263/06

Miejsce zdarzenia: Jelenia Góra
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Arrow-230

Skręcenie linek nośnych w trakcie procesu napełniania się czaszy głównej spadochronu Mars-330 1686/02 250/06

Data zdarzenia: 
20 August, 2006 - 14:15

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Incydentu Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars-330

Wadliwe zadziałanie automatu spadochronowego tupu FXC 12000 spadochronu Drakkar 249/06

Data zdarzenia: 
19 August, 2006 - 18:50

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Kruszyn
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Drakkar
Znaki rejestracyjne: Brak

Numer akt: 249/06

Niestaranne ułożenie do skoku spadochronu głównego Black Hawk 236/06

Data zdarzenia: 
12 August, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 236/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niestaranne ułożenie do skoku spadochronu Navigator 220 164/09

Data zdarzenia: 
29 March, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 164/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Nieprawidłowe złożenie do skoku spadochronu BlackHawk 265 162/09

Data zdarzenia: 
28 March, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 162/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Utrata przez ucznia-skoczka kontroli nad czasem spadania i bład w technice skoku ze spadochronem Mars-330 216/06

Data zdarzenia: 
29 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 216/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niewłaściwa pozycja ciała ucznia-skoczka podczas otwierania się spadocgronu Mars-291 215/06

Data zdarzenia: 
29 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 215/06

Miejsce zdarzenia: Elbląg
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars-291

Błod w ułożeniu do skoku spadochronu Sabre-190 213/06

Data zdarzenia: 
22 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 213/06

Miejsce zdarzenia: Radawiec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Sabre-190