Brak obrażeń skoczka

Zdarzenie spadochronu PD 280 w miejscowości Radawiec 694/12

Data zdarzenia: 
1 July, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek wykonywał 1 skok w życiu, z wysokości 1000 m. Po oddzieleniu się od
samolotu wykonał obrót i przycisnął do tułowia taśmę łączącą pilocik z czaszą główną. Czasza

Zdarzenie spadochronu PILOT 150 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 707/12

Data zdarzenia: 
30 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok na zadanie RW-2. Po wykonaniu ćwiczenia w czasie swobodnego
spadania zainicjował otwarcie czaszy głównej. Po napełnieniu się czaszy spadochron wszedł

Zdarzenie spadochronu FUSION 190 w miejscowości Przylep 597/12

Data zdarzenia: 
10 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy wykonywał skok z wysokości 1500 m. Po oddzieleniu się od samolotu
i kilkunastu sekundach swobodnego spadania skoczek wyrzucił pilocik inicjując otwarcie czaszy

Zdarzenie spadochronu TANDEM SIGMA 370 na lotnisku Michałków 604/12

Data zdarzenia: 
16 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z pasażerem. Skok miał prawidłowy przebieg aż do momentu
otwierania się spadochronu. Podczas procesu napełniania się czaszy głównej nastąpiło

Zdarzenie spadochronu CROSSFIRE2 - 129 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 616/12

Data zdarzenia: 
15 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek po zakończeniu zadania RW-4 zainicjował otwarcie czaszy głównej. Podczas procesu
otwarcia czasza weszła w głębokie obroty. Skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę

Zdarzenie spadochronu TANDEM SIGMA 370 na lotnisku Michałków 645/12

Data zdarzenia: 
23 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy wykonywał skok z pasażerem. Do momentu otwarcia spadochronu
skok przebiegał prawidłowo. W końcowej fazie procesu otwarcia pilocik stabilizujący (drogue)

Zdarzenie spadochronu NAVIGATOR 240 na lotnisku Olsztyn-Dajtki 813/10

Data zdarzenia: 
1 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Opis: W dniu wypadku zorganizowano skoki spadochronowe, z wykorzystaniem samolotu
Jak-12 A. Uczeń-skoczek, mężczyzna lat 35 wykonywał 2 skok na zadanie A/1/2 (skok

Zdarzenie spadochronu NAVIGATOR 240 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 649/12

Data zdarzenia: 
24 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek wykonywał skok na zad. "II-5". Podczas procesu otwarcia wystąpiło zjawisko
"kalfiora" tzn. jedna z linek nosnych grupy "B" z prawej strony czaszy została przerzucona przez

Zdarzenie spadochronu VELOCITY 103 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 454/12

Data zdarzenia: 
19 May, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z wysokości 4000 m. Podczas procesu otwarcia czaszy głównej
spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę

Zdarzenie spadochronu MARS 330 w miejscowości Bielsko-Biała 457/12

Data zdarzenia: 
20 May, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek wykonywał drugi skok w życiu. Był to skok z samoczynnym otwarciem
spadochronu (lina desantowa). Po otwarciu spadochronu uczeń-skoczek stwierdził, że