Brak obrażeń skoczka

Zablokowanie procesu otwarcia czaszy głównej spadochronu Springo 120 wkutek niesprawności pilocika 415/09

Data zdarzenia: 
20 June, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 415/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Splątanie linek sterowniczych z linkami nośnymi spadochronu Samurai 136 i wejście czaszy w obroty 293/09

Data zdarzenia: 
16 May, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 293/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Zakleszczenie linki sterowniczej po otwarciu spodochronu Navigator 260 wskutek nieprawidłowego ułożenia czaszy 846/08

Data zdarzenia: 
9 November, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 846/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych poniżej slidera po otwarciu czaszy głównej spadochronu Stiletto 135 777/08

Data zdarzenia: 
4 October, 2008 - 13:30

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Elbląg (EPEL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Stiletto 135