Poważne obrażenia skoczka

Wypadek ucznia-skoczka na spadochronie Falcon 300 spowodowany poważnymi błędami w technice lądowania 925/10

Data zdarzenia: 
21 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 925/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kielce - Masłów (EPKA)
Państwo: Polska

Wypadek skoczka na spadochronie Manta wskutek przyjęcia nieprawidłowej pozycji do lądowania 1060/10

Data zdarzenia: 
18 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1060/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Rybnik - Gotartowice (EPRG)
Państwo: Polska

Przyziemienie na niewielkiej nierówności terenowej spadochronu Manta 290 537/10

Data zdarzenia: 
13 June, 2010 - 14:50

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg

Miejsce zdarzenia: Pobiednik Wielki
Państwo: Polska

Przeciągnięcie na małej wysokości spadochronu Para Foil 282 i twarde przyziemienie skoczka 793/09

Data zdarzenia: 
20 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 793/09

Miejsce zdarzenia: Jeżów Sudecki
Państwo: Polska