Samodzielny (bez licencji)

Spóźnione otwarcie czaszy głównej Navigator 260 przez ucznia-skoczka i zadziałanie automatu spadochronowego 710/11

Data zdarzenia: 
26 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 710/11

Miejsce zdarzenia: Bednary
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Navigator 260