Samodzielny (bez licencji)

Uraz stopy ucznia skoczka podczas lądowania ze spadochronem Drakkar z nieustalonej przyczyny 821/09

Data zdarzenia: 
27 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 821/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gliwice - Trynek (EPGL)
Państwo: Polska

Gwałtowne wyhamowanie spadochronu Laser przed przyziemieniem skutkujące urazem ucznia-skoczka 819/09

Data zdarzenia: 
26 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 819/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gliwice - Trynek (EPGL)
Państwo: Polska