DH8D

Zdarzenie lotnicze podczas rozbiegu samolotu Bombardier DHC-8-Q400 2270/15

Data zdarzenia: 
23 October, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie rozbiegu przy prędkości ok. 60kts pojawiło się ostrzeżenie "PITCH TRIM". Start przerwano i zakołowano na miejsce postojowe. Załoga powiadomiła MCC i wypełniła LDP.

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia samolotu Bombardier DHC-8-400 1464/15

Data zdarzenia: 
24 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie z WRO schowanie podwozia okazało się niemożliwe. Załoga wykonała czynności zgodnie z kartą kontrolną "ALL LDG GEAR FAIL TO RETRACT". Zawrócono rejs do WRO.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Bombardier DHC-8-400 1506/14

Data zdarzenia: 
26 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Na wysokości przelotowej, FL190, stewardesa przekazała kapitanowi informację o otwartej klapce osłaniającej panel zasilania na osłonie prawego silnika.

Zdarzenie lotnicze podczas rozbiegu samolotu Bombardier DHC-8-400 441/14

Data zdarzenia: 
16 April, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Przerwany start podczas rozbiegu z powodu niesprawności urządzenia pokładowego (brak wskazań prędkości po stronie FO). A/c powrócił na stanowisko postojowe.

Zdarzenie lotnicze po zakołowaniu na miejsce postojowe samolotu Bombardier DHC-8-400 1842/14

Data zdarzenia: 
10 October, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga wykonywała pierwszy lot na tym samolocie tego dnia. Po uruchomieniu silników nie odnotowano żadnych nieprawidłowości.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Bombardier DHC-8-400 2056/14

Data zdarzenia: 
18 November, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po uruchomieniu silników załoga rozpoczęła kołowanie ze stanowiska 39 (przodem do drogi kołowania A) do pasa 15 przez drogę A oraz O.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Bombardier DHC-8-400 2111/14

Data zdarzenia: 
2 December, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas kołowania wystąpiła nagła, samoistna zmiana kąta skręcania przedniego podwozia.

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia samolotu Bombardier DHC-8-400 8/15

Data zdarzenia: 
5 January, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W początkowej fazie wznoszenia (ok. 1500 stóp) załoga odczuła nienaturalnie gwałtowną zmianę ciśnienia kabinowego.

Zdarzenie lotnicze podczas podejścia do lądowania samolotu Bombardier DHC-8-400 116/15

Data zdarzenia: 
30 January, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas podejścia do lądowania doszło do odchylenia wysokości statku powietrznego od zezwolonej przez służbę kontroli ruchu o ponad 300ft.

Zdarzenie lotnicze podczas startu samolotu Bombardier DHC-8-400 160/15

Data zdarzenia: 
8 February, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga wykonywała lot z Rzeszowa do Warszawy. Uruchamianie silników, kołowanie do startu bez problemu. W początkowej fazie rozbiegu (prędkość ok.