E170

Błędne wskazania PAPI podczas lądowania na lotnisku Kraków - Balice samolotu Embraer 170 1237/14

Data zdarzenia: 
31 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Załoga lądującego z kierunku 25 samolotu E170, zgłosiła błędne wskazania PAPI, co potwierdziła załoga kolejno lądującego samolotu.

Zdarzenia lotnicze na samolotach EMBRAER E170-100 i E170-200 0055/07

Opis: Podczas użytkowania samolotów EMBRAER E170-100/200 załogi samolotów wielokrotnie w latach 2007-2012 obserwowały występowanie komunikatów SLAT FAIL w różnych fazach lotów, w szczegól

Lądowanie z usterką systemu wypuszczania klap w samolocie Embraer 170 770/13

Data zdarzenia: 
8 June, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: W wyniku usterki systemu wypuszczania klap, podejście i lądowanie zostało wykonane z klapami w pozycji zero i slotami w pozycji 3 na pasie 11 w WAW.

Silne turbulencje podczas wektorowania do podejścia na lotnisku EHAM samolotu Embraer 170 1701/14

Data zdarzenia: 
21 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wektorowania do podejścia na lotnisku EHAM w pozycji prostopadłej do kierunku lądowania („base leg”) napotkano silną turbulencję w śladzie aerodynamicznym występującą po poprzedzający

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia pilota podczas lotu rejsowego samolotem Embraer 170 141/14

Data zdarzenia: 
2 February, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Po starcie na wysokości około FL140, F/O zaczął odczuwać dolegliwy ból.

Wadliwe działanie siłowników slotów przyczyną pojawienia się sygnalizacji SLAT FAIL podczas podejścia do lądowania samolotu EMBRAER ERJ170-200 356/14

Data zdarzenia: 
29 March, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas podejścia do lądowania na pas 11 w WAW na wysokości 3000 feet, Załoga przestawiła dźwignię sterowania klapami w pozycję 1. W tym momencie pojawiła się sygnalizacja SLAT FAIL.

Sygnalizacja DOOR PAX FWD OPEN podczas wznoszenia samolotu Embraer ERJ170-100 550/14

Data zdarzenia: 
9 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie wznoszenia, gdy samolot przecinał FL280, pojawiła się na EICAS sygnalizacja DOOR

Komunikat ADS2 HTR FAIL podczas wznoszenia po starcie samolotu Embraer ERJ170-100STD 125/14

Data zdarzenia: 
28 January, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wznoszenia po starcie z EPWA, na poziomie FL180, na EICAS pojawił komunikat ADS2 HTR FAIL (Air Data System Heater Fail).