M20P

Naruszeniu strefy MATZ lotniska EPPW przez samolot Mooney M-20 1580/14

Data zdarzenia: 
4 September, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zgodnie z treścią przesłanego zgłoszenia zdarzenia lotniczego, służby kontroli ruchu lotniczego APP lotniska wojskowego EPPW zgłosiły obecność w aktywnej przestrzeni powietrznej MATZ lo

Wlot bez nawiązania łączności radiowej w strefę CTR EPKK przez pilota samolotu Mooney M20J D-EHJM 1000/11

Data zdarzenia: 
8 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1000/11

Miejsce zdarzenia: CTR EPKK
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Mooney M20J