MARS

Niewłaściwe przygotowanie do skoku spadochronu Mars 330 110/06

Data zdarzenia: 
27 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 110/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Błędy w technice skoku ze spadochronem Mars 330 1620/02 95/06

Data zdarzenia: 
13 May, 2006 - 13:20

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Wypadku Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars 330

Błąd układania do skoku spadochronu Mars 330 263/04

Data zdarzenia: 
26 September, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 263/04

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Uchwała o umorzeniu postępowania ws. wypadku na spdochronie Mars 330 255/04

Data zdarzenia: 
18 September, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 255/04

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Otwarcie w niewłaściwej pozycji przy zwiększonej prędkości spadania spadochronu Mars-291 73/06

Data zdarzenia: 
29 April, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 73/06

Miejsce zdarzenia: Rzeszów-Jasionka
Państwo: Polska

Podprcie się ręką podczas lądowania skoczka na spadochronie Mars 330 182/04

Data zdarzenia: 
1 August, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 182/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niesteranne ułożenie spadochronu Mars 330 do skoku 171/04

Data zdarzenia: 
25 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 171/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Utrata kontroli nad sylwetką przez ucznia skoczka na spadochronie Mars 330 157/04

Data zdarzenia: 
18 April, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 157/04

Miejsce zdarzenia: Nowy Targ
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330

Uchwała o umorzeniu badania incydentu z udziałem spadochronu Mars 330 148/04

Data zdarzenia: 
11 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 148/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska