MARS

Otwarcie w niewłaściwej pozycji przy zwiększonej prędkości spadania spadochronu Mars-291 73/06

Data zdarzenia: 
29 April, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 73/06

Miejsce zdarzenia: Rzeszów-Jasionka
Państwo: Polska

Podprcie się ręką podczas lądowania skoczka na spadochronie Mars 330 182/04

Data zdarzenia: 
1 August, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 182/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niesteranne ułożenie spadochronu Mars 330 do skoku 171/04

Data zdarzenia: 
25 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 171/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Utrata kontroli nad sylwetką przez ucznia skoczka na spadochronie Mars 330 157/04

Data zdarzenia: 
18 April, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 157/04

Miejsce zdarzenia: Nowy Targ
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330

Uchwała o umorzeniu badania incydentu z udziałem spadochronu Mars 330 148/04

Data zdarzenia: 
11 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 148/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Nie rozkręcenie linek sterowniczych podczas składania do skoku spadochronu Mars 330 114/04

Data zdarzenia: 
20 June, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 114/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Nie rozkręcenie linek sterowniczych podczas układania spadochronu Mars 330 93/04

Data zdarzenia: 
5 June, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 93/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Zaciągnięcie linek i przyziemienie na ugięte nogi skoczka na spadochronie Mars 330 113/04

Data zdarzenia: 
19 June, 2004 - 10:25

Tytuł opracowania: Raport końcowy z wypadku, zdarzenie nr 113/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330

Utrata kontroli nad czaszą i wypadek skoczka na spadochronie Mars 330 SP-23802 100/04

Data zdarzenia: 
13 June, 2004 - 12:20

Tytuł opracowania: Raport końcowy z wypadku nr 100/04

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330