MARS

Prawdopodobny błąd w ułożeniu spadochronu głównego Mars 282 SP-22484 149/03

Data zdarzenia: 
17 August, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 149/03

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Brak reakcji na polecenia instruktora i błędy w sterowaniu spadochronem Mars 291 1099/10

Data zdarzenia: 
25 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1099/10

Miejsce zdarzenia: Elbląg
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars 291

Zablokowanie wyplatania linek spadochronu Mars 291 z nieznanych przyczyn 762/09

Data zdarzenia: 
10 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 762/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Elbląg (EPEL)
Państwo: Polska

Zerwanie linki sterowniczej podczas otwierania czaszy głównej spadochronu Mars 330 261/07

Data zdarzenia: 
23 June, 2007 - 18:20

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330