MARS

Omyłkowe wypięcie taśm nośnych spadochronu Mars 330 429/07

Data zdarzenia: 
30 September, 2007 - 14:00

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania wypadku lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330

Zablokowanie „slajdera” w połowie długości linek nośnych podczas otwarcia czaszy głównej spadochronu Mars-330 309/06

Data zdarzenia: 
30 September, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 309/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Błąd techniki skoku - wyczepienie czaszy głównej spadochronu Mars-330 300/06

Data zdarzenia: 
23 September, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 300/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych w trakcie procesu napełniania się czaszy głównej spadochronu Mars-330 1686/02 250/06

Data zdarzenia: 
20 August, 2006 - 14:15

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Incydentu Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars-330

Utrata przez ucznia-skoczka kontroli nad czasem spadania i bład w technice skoku ze spadochronem Mars-330 216/06

Data zdarzenia: 
29 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 216/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niewłaściwa pozycja ciała ucznia-skoczka podczas otwierania się spadocgronu Mars-291 215/06

Data zdarzenia: 
29 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 215/06

Miejsce zdarzenia: Elbląg
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars-291

Błąd ułożenia do skoku spadochronu głownego Mars 282 176/03

Data zdarzenia: 
20 September, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 176/03

Miejsce zdarzenia: Jelenia Góra
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 282

Zablokowanie pilocika w kieszonce podczas próby otwarcia czaszy głównej spadochronu Mars II PD-235 165/06

Data zdarzenia: 
7 July, 2006 - 20:35

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Incydentu Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Mars II

Błąd ucznia-skoczka podczas procesu otwarcia spadochronu Mars 330 114/06

Data zdarzenia: 
20 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 114/06

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska