NAVIGATOR

Uwolnienie uchwytu sterowniczego i silne obroty po otwarciu czaszy Navigator 200 651/10

Data zdarzenia: 
4 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 651/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kielce - Masłów (EPKA)
Państwo: Polska

Niewłaściwe rozpoznanie przez ucznia-skoczka systemu otwarcia spadochronu głównego PD Nawigator-260 302/06

Data zdarzenia: 
24 September, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 302/06

Miejsce zdarzenia: Michałków
Państwo: Polska

Błędna ocena stanu i zachowania spadochronu PD Nawigator-260 301/06

Data zdarzenia: 
24 September, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 301/06

Miejsce zdarzenia: Michałków
Państwo: Polska

Błąd w technice skoku ze spadochronem Nawigator 260 292/06

Data zdarzenia: 
9 September, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 292/06

Miejsce zdarzenia: Nowy Targ
Państwo: Polska

Błąd w technice lądowania ze spadochronem Navigator 239/06

Data zdarzenia: 
12 August, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 239/06

Miejsce zdarzenia: Michałków
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Navigator

Niestaranne ułożenie do skoku spadochronu Navigator 220 164/09

Data zdarzenia: 
29 March, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 164/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Zbyt późne rozpoczęcie hamowania spadochronu Nawigator 220 nr 220-000157 782/08

Data zdarzenia: 
4 October, 2008 - 14:00

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Nawigator 220
Znaki rejestracyjne: 220-000157

Numer akt: 782/08

Powiązane raporty: Brak