NAVIGATOR

Zablokowanie slidera na linkach nośnch i wejście czaszy spadochronu Navigator 220 w obroty 1025/11

Data zdarzenia: 
12 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1025/11

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Przyziemienie na rozstawione nogi i obrażenia ucznia skoczka na spadochronie Navigator 260 297/09

Data zdarzenia: 
17 May, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 297/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Zakleszczenie linki sterowniczej po otwarciu spodochronu Navigator 260 wskutek nieprawidłowego ułożenia czaszy 846/08

Data zdarzenia: 
9 November, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 846/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Incydent lotniczy spowodowany odnowieniem się kontuzji skoczka na spadochronie Navigator 260 786/11

Data zdarzenia: 
9 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 786/11

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Spóźnione otwarcie czaszy głównej Navigator 260 przez ucznia-skoczka i zadziałanie automatu spadochronowego 710/11

Data zdarzenia: 
26 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 710/11

Miejsce zdarzenia: Bednary
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Navigator 260