NAVIGATOR

Niewłaściwe rozplanowanie lądowania i brak koncentracji skoczka na spadochronie Navigator 240 851/08

Data zdarzenia: 
11 November, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 851/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Splątanie linek podczas otwarcia i deformacja czaszy spadochronu Navigator 260 739/09

Data zdarzenia: 
6 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 739/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Uchwała dot. incydentu pęknięcia linki sterowniczej spadochronu PD Navigator 260 405/07

Data zdarzenia: 
16 September, 2007 - 18:30

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 405/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wielkopolski - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska