NEOS

Zderzenie skoczka z ziemią z dużą prędkością podczas skoku ze spadochronem Neos 99 1650/14

Data zdarzenia: 
14 September, 2014 - 15:07

Opis: Podczas skoku ze spadochronem Neos 99 do momentu jego otwarcia i rozpoczęcia podejścia do lądowania skok przebiegał prawidłowo i bez żadnych zakłóceń.

Skręcenie linek nośnych podczas otwarcia czaszy spadochronu Neos 114 430/07

Data zdarzenia: 
30 September, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 430/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Problem z otwarciem czaszy głównej Neos 114 i lądowanie skoczka na czaszy zapasowej 463/07

Data zdarzenia: 
20 October, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 463/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas otwarcia czaszy spadochronu Neos 114 218/09

Data zdarzenia: 
19 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 218/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych czaszy głównej w trakcie procesu otwarcia spadochronu Neos 114 336/08

Data zdarzenia: 
15 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 336/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska