PW5

Zdarzenie lotnicze podczas lądowania szybowca PW-5 Smyk 1780/17

Data zdarzenia: 
24 July, 2017 - 12:26

 Opis: W dniu 24.07.2017 r. około godz. 12:26 LMT pilot szybowcowy wykonywał lot treningowy na szybowcu PW-5 z lotniska EPML. Podczas lądowania na pasie trawiastym 09L pilot utrzymywał

Lądowanie w terenie przygodnym szybowca PW-5 Smyk 1718/15

Data zdarzenia: 
14 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 14 sierpnia 2015 w trakcie rozgrywania pierwszej konkurencji Szybowcowych Mistrzostwa Polski Juniorów około godziny 17:30 nastąpił zanik termiki.

Lądowanie w terenie przygodnym szybowca PW-5 Smyk 993/14

Data zdarzenia: 
5 July, 2014 - 16:10

 Opis: W dniu 05.07.2014 r. pilot wykonywał treningowy lot termiczny nad lotniskowy wg. Zad. B VIII/1 Programu Szkolenia Szybowcowego AP-2004 na szybowcu PW-5 Smyk.

Nadmierne wychylenie „na siebie” drążka sterowego przez ucznia-pilota podczas wznoszenia za wyciągarką szybowca PW-5 C2 Smyk SP-3651 857/08

Data zdarzenia: 
15 November, 2008 - 14:40

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z wypadku

Miejsce zdarzenia: Rudniki Teren
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec PW-5 C2 Smyk
Znaki rejestracyjne: SP-3651