PZ04

Gwałtowny obrót kołującego samolotu PZL-104 Wilga SP-AHM powodujący uszkodzenie śmigła o przeszkodę 224/09

Data zdarzenia: 
21 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 224/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Częstochowa - Rudniki (EPRU)
Państwo: Polska

Przymusowe lądowanie w terenie przygodnym samolotu PZL-104 Wilga SP-TZB spowodowane przerwaniem pracy silnika 129/03

Data zdarzenia: 
7 August, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 129/03

Miejsce zdarzenia: Trzebownisko k/Rzeszowa
Państwo: Polska

Lądowanie w terenie przygodnym samolotu PZL-104 Wilga SP-EZB spowodowane przerwaniem pracy silnika 184/07

Data zdarzenia: 
19 May, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 184/07

Miejsce zdarzenia: Kutno
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: PZL-104 Wilga 35