PZ04

Błąd polegający na nieumiejętnej walce z bocznym wiatrem pilota samolotu PZL-104 „Wilga” SP-AFE 212/06

Data zdarzenia: 
27 July, 2006 - 16:35

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Kazimierz Biskupi k/ Konina
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot PZL-104 „Wilga”
Znaki rejestracyjne: SP-AFE

Uszkodzenie śmigła podczas lądowania zapobiegawczego samolotu PZL-104 Wilga SP-AGY 286/04

Data zdarzenia: 
5 November, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 286/04

Miejsce zdarzenia: Bezmiechowa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot PZL-104 Wilga

Uszkodzenie łopaty śmigła samolotu PZL-104 Wilga 81/04

Data zdarzenia: 
19 May, 2004 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Część opisowa do protokołu badania przesłanki Nr 1/2004

Miejsce zdarzenia: lotnisko Łódź - Lublinek (EPLL)
Państwo: Polska