SAFIRE

Wypadek skoczka na spadochronie Safire2 169 spowodowany zbyt późnym ściągnięciem linek sterowniczych przed przyziemieniem 788/11

Data zdarzenia: 
9 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 788/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kielce - Masłów (EPKA)
Państwo: Polska

Uderzenie ramieniem o drzwi przez skoczka ze spadochronem Icarus Safire2 opuszczającego samolot 304/10

Data zdarzenia: 
19 April, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 304/10

Miejsce zdarzenia: Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Holowanie pilocika spadochronu Safire2-149 w trakcie otwierania czaszy spowodowane złym ułożeniem spadochronu 1004/09

Data zdarzenia: 
21 November, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1004/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Obrócenie się osłonki czaszy głównej podczas otwierania spadochronu Icarus Safire 129 717/09

Data zdarzenia: 
28 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 717/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Dynamiczne otwarcie i uszkodzenie Safire 189 wskutek błędów w układaniu 292/10

Data zdarzenia: 
10 April, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 292/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Przerzucenie linek przez czaszę główną w spadochronie Icarus Safire 135 870/09

Data zdarzenia: 
4 February, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 870/09