SAFIRE

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Safire ft 135 3201/18

Data zdarzenia: 
21 September, 2018 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skok na zadanie „kamera-tandem”, kamerzystka 990 skoków. Wiatr z kierunku południowego 10-12 m/s.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Safire2 169 1026/18

Data zdarzenia: 
3 May, 2018 - 19:00

 Opis: Po nabraniu przez samolot ze skoczkami wysokości ok. 4000 m, w strefie zrzutu skoczkowie opuścili pokład samolotu.

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem Safire2 149 2172/15

Data zdarzenia: 
9 October, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (180 skoków) wykonywał skok z wysokości 4000 m na zadanie „free”. Otwarcie spadochronu zainicjował na wysokości około 800 m.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Safire 139 637/15

Data zdarzenia: 
2 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek wykonywał skok z 3000 m jako kamerzysta zespołu tandemowego. Na wysokości 1600 m oddalił się od tandemu, po czym na wysokości 1200 m zainicjował otwarcie spadochronu głównego.

Wyprowadzenie spadochronu Safire 139 z zakrętu do lądowania na zbyt małej wysokości 748/14

Data zdarzenia: 
1 June, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (391 skoków) wykonywał skok z wysokości około 4000 m. Do czasu podejścia do
lądowania skok przebiegał prawidłowo. Do lądowania skoczek wykonał zakręt o 270 stopni, który

Zdarzenie spadochronu SAFIRE 149 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 1211/12

Data zdarzenia: 
16 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z wysokości około 7000 m AMSL. Po zakończeniu zadania wykonywanego podczas swobodnego spadania, skoczek przystąpił do otwarcia czaszy głównej.

Zdarzenie spadochronu SAFIRE 149 w miejscowości Elbląg 1134/12

Data zdarzenia: 
2 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy wykonywał skok z wysokości 3000 m, na zadanie „SIT FLY”. Po zakończonym zadaniu skoczek zainicjował otwarcie spadochronu na wysokości 900 m.