STILETTO

Zdarzenie spadochronu STILETTO 150 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 315/11

Data zdarzenia: 
16 April, 2011 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Zdarzenie spadochronu STILETTO 150 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 315/11

Opis: Po zakończeniu zadania wykonywanego podczas wolnego spadania, na wysokości około 900 m

Skręcenie linek nośnych poniżej slidera po otwarciu czaszy głównej spadochronu Stiletto 135 777/08

Data zdarzenia: 
4 October, 2008 - 13:30

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Elbląg (EPEL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Stiletto 135

Zakłócenie otwarcia czaszy spadochronu Stiletto 150 z nieznanej przyczyny i lądowanie skoczka na czaszy zapasowej 392/11

Data zdarzenia: 
30 April, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 392/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Nieprawidłowe otwarcie spadochronu Stiletto 135 i lądowanie skoczka na czaszy zapasowej 1172/10

Data zdarzenia: 
17 October, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1172/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych spadochronu Stiletto 150 1093/10

Data zdarzenia: 
26 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1093/10

Miejsce zdarzenia: Radawiec
Państwo: Polska

Wykonanie zakrętu na zbyt małej wysokości na spadochronie PD-Stiletto 150 262/07

Data zdarzenia: 
24 June, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 262/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas otwarcia spadochronu Stiletto 150 413/07

Data zdarzenia: 
23 September, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 413/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych podczas otwarcia spadochronu Stiletto 150 445/07

Data zdarzenia: 
7 October, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 445/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska