STILETTO

Nieustalone przyczyny incydentu lotniczego z udziałem spadochronu PD Stiletto 135 54/04

Data zdarzenia: 
18 April, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 54/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska