STILETTO

Skręcenie linek nośnych podczas napełniania czaszy głownej Stiletto 120 411/07

Data zdarzenia: 
16 September, 2007 - 11:30

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gliwice - Trynek (EPGL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Stiletto 120

Dynamiczne otwarcie czaszy i zerwanie linki po odhamowaniu podczas skoku na spadochronie Stiletto 150 628/10

Data zdarzenia: 
2 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 628/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Zakłócenie procesu otwarcia czaszy głównej spadochronu Stiletto 150 w wyniku błędów w składaniu 270/09

Data zdarzenia: 
9 May, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 270/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Rybnik - Gotartowice (EPRG)
Państwo: Polska

Nie wyhamowanie prędkości postępowej przed przyziemieniem spadochronu Stiletto-135 280/06

Data zdarzenia: 
9 September, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 280/06

Miejsce zdarzenia: Tworóg Mały
Państwo: Polska

Niestaranne ułożenie linek spadochronu PD 176 174/09

Data zdarzenia: 
4 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 174/09

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Nieprawidłowe ułożenie do skoku spadochronu PD-Stiletto 150 198/03

Data zdarzenia: 
7 December, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 198/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Wrocław - Szymanów (EPWS)
Państwo: Polska

Zakłócenie otwarcia spadochronu Stiletto wskutek niedokładnego złożenia czaszy 230/04

Data zdarzenia: 
28 August, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 230/04

Miejsce zdarzenia: Nowy Targ
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Stiletto

Lądowanie w obszarze turbulencji spadochronu PD Stiletto-135 63/06

Data zdarzenia: 
16 April, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 63/06

Miejsce zdarzenia: Michałków
Państwo: Polska

Błąd układania do skoku spadochronu PD Stiletto 120 102/04

Data zdarzenia: 
13 June, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 102/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska