SZD30

Lądowanie szybowca SZD-30 Pirat w terenie przygodnym 525/14

Data zdarzenia: 
4 May, 2014 - 13:01

Opis: Uczeń-pilot wykonując przelot warunkowy po trasie docelowo-powrotnej: EPRG - Zdzieszowice - EPRG szybowcem SZD 30 PIRAT nad lasem wleciał w obszar zwiększonego opadania, co doprowadziło do ut

Lądowanie szybowca SZD-30 Pirat w terenie przygodnym 478/14

Data zdarzenia: 
23 April, 2014 - 14:23

Opis: W ramach pierwszego samodzielnego przelotu wg zadania AVI ćwiczenie 4, uczeń-pilot

Poważne zdarzenie szybowca SZD-30 PIRAT na lotnisku Zamość-Mokre 920/12

Data zdarzenia: 
3 August, 2012 - 13:43

Opis: W dniu 3 sierpnia 2012 r., o godz. 13:38 LMT, pilot szybowcowy wystartował na szybowcu SZD-30 PIRAT na holu za samolotem JAK-12M, na kierunku 12 z lotniska Zamość-Mokre (EPZA).

Zdarzenie szybowca SZD-30 "PIRAT" SP-2732 w terenie przygodnym 42/05

Data zdarzenia: 
24 April, 2005 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie wykonywania przelotu po trasie Δ300 km Bydoszcz-Grudziądz-Piła-Bydgoszcz na
odcinku z Piły do Bydgoszczy, na skutek zaniku noszeń termicznych, pilot lądował w terenie

Zdarzenie szybowca SZD-30 "PIRAT" SP-2715 na lotnisku Kraków-Pobiednik 159/05

Data zdarzenia: 
3 August, 2005 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-pilot wykonywał pierwszy lot na szybowcu SZD-30 „Pirat”. Do momentu lądowania lot
przebiegał prawidłowo. Przyziemienie szybowca nastąpiło na nieużytkach 20 m przed

Zdarzenie szybowca SZD-30 "PIRAT" SP-2594 w miejscowości Rawa Ruska (Ukraina) 200/05

Data zdarzenia: 
3 September, 2005 (godzina nieokreślona)

Opis: Pilot wykonywał przelot po trasie Δ300 km. W trakcie przelotu utracił orientację geograficzną
i wylądował 20 km za granicą na terenie Ukrainy.

Miejsce zdarzenia: Rawa Ruska