YK12

Utrata możliwości sterowania mocą silnika samolotu Jak-12M SP-ACD podczas próby przedlotowej 173/06

Data zdarzenia: 
9 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 173/06

Miejsce zdarzenia: lotnisko Góra Żar (EPZR)
Państwo: Polska

Nierównomierna praca silnika samolotu Jak 12M SP-ABC spowodowana uszkodzeniem rury ssącej 599/10

Data zdarzenia: 
27 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 599/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Olsztyn - Dajtki (EPOD)
Państwo: Polska