Błędne skierowanie wojskowych samolotów Mig-29 do strefy TSA zamiast do strefy "Tango" 47/06

Data zdarzenia: 
1 March, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 58.9104" N, 20° 56' 59.9424" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 47/06

Miejsce zdarzenia: TMA Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: dwa samoloty MiG-29
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
1. Błędy w koordynacji pomiędzy Kierownikiem Zmiany ATM a organem APP EPWA
2. Błędy w koordynacji zajętych przestrzeni pomiędzy AS APP a wojskową służbą ruchu lotniczego lotniska Radom - Sadków.
3. Nieprzekazanie wszystkich informacji dotyczących operacji pomiędzy OAT ACC a APP EPWA.
4. Uchybienia OAT ACC i APP EPWA w trakcie wykonywania (prowadzenia) lotu przez samoloty wojskowe w TMA Warszawa

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2006_47_U.pdf199.59 KB
comments powered by Disqus