Naruszenie granicy strefy TRA 39 przez samolot Let L410 OK-ASA 736/09

Data zdarzenia: 
5 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 6' 11.1492" N, 16° 53' 28.2444" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 736/09

Miejsce zdarzenia: rejon kontrolowany lotniska Wrocław - Strachowice (EPWR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Let L-410UVP Turbolet
Znaki rejestracyjne: OK-ASA

Przyczyna incydentu:
1. Niejednoznaczne i nieprecyzyjne zapisy "Porozumienia o współpracy operacyjnej pomiędzy Wrocław TWR a Ośrodkiem Szkolenia Spadochronowego "Olimpic Skydive" w sprawie wykonywania skoków spadochronowych"
2. Nie stosowanie się obydwu stron do zapisów ww. porozumienia

Zalecenia profilaktyczne:
1. Dokonać analizy "Porozumienia o współpracy operacyjnej pomiędzy Wrocław TWR a Ośrodkiem Szkolenia Spadochronowego "Olimpic Skydive" w sprawie wykonywania skoków spadochronowych" pod względem zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania lotów w strefie TRA 39 i TMA EPWR celem wyeliminowania niedociągnięć poszczególnych zapisów.
2. Zapoznać personel latający dla potrzeb "Olimpic Skydive" i TWR EPWR z Raportem Końcowym.

ZałącznikWielkość
2009_736_U.pdf487.42 KB
comments powered by Disqus