Zerwanie linii energetycznej podczas lądowania w terenie przygodnym śmigłowca Robinson R44 SP-SKY 1137/10

Data zdarzenia: 
6 October, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 55' 21.6444" N, 20° 47' 12.0876" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1137/10

Miejsce zdarzenia: Kruszew k/Grójca
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Robinson R-44 Newscopter
Znaki rejestracyjne: SP-SKY

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na zerwaniu przewodu linii energetycznej średniego
napięcia, podczas lądowania w terenie przygodnym był niedokładny przegląd z powietrza
planowanego miejsca lądowania oraz nieuwaga pilota podczas wykonywania tego
manewru.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
Brak wyraźnego kontrastu optycznego przeszkody terenowej (bardzo mała średnica przewodu
oraz rodzaj i kolor słupów linii energetycznej), która zlała się w polu widzenia pilota z tłem
podłoża, co w danej fazie lotu mogło znacznie utrudnić jej zauważenie.

Zalecenia profilaktyczne:
Zaistniały incydent omówić z pilotami, szczególną uwagę zwracając na przegląd z powietrza
wybranych, przygodnych miejsc do lądowania pod kątem przeszkód terenowych

ZałącznikWielkość
2010_1137_U.pdf59.29 KB
comments powered by Disqus